၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂ ရက္

 ျမန္မာႏို္င္ငံ စက္ဘီးစီးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စက္ဘီးဆပ္ေကာ္မတီတို႔ ႀကီးမွဴး၍ ရန္ကင္းေတာင္တက္ ဖိတ္ေခၚစက္ဘီးစီးၿပိဳင္ပြဲကို ဧၿပီ ၂ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီက မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၇၈ လမ္းရွိ အိုစတိုးေရွ႕ တာလႊတ္စုရပ္ေနရာ၌ က်င္းပသည္။ ၿပိဳင္ပြဲသို႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚ၊ စစ္ကိုင္း၊ ျပင္ဦးလြင္၊ ရန္ကုန္တို႔မွ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ သက္တမ္းအလိုက္ စက္ဘီးစီးအားကစားဝါသနာရွင္မ်ား ၂၅၀ ေက်ာ္တို႔က သတ္မွတ္ေနရာတြင္ ေနရာယူၾကၿပီး မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းေက်ာ္ေဇာက အခ်က္ျပေသနတ္ ပစ္ေဖာက္၍ တာလႊတ္ေပးလိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ စက္ဘီးစီးအားကစားသမားတို႔သည္ စုရပ္မွ ၇၈ လမ္းအတိုင္း ၂၆ လမ္း၊ လမ္း ၈၀၊ ၁၂ လမ္းမွ ေဂါက္ကြင္းလမ္း ထုိမွ ေရႊက်င္ေကြ႔ မတၱရာကားလမ္းမွ အေရွ႕ဘက္ ရန္ကင္းေတာင္ေပၚ နဂါး႐ံုဘုရားအနီး သတ္မွတ္ေနရာအထိ စီးနင္းယွဥ္ၿပိဳင္ပန္းဝင္ခဲ့ၾကရာ အလွဴရွင္မ်ားက SPORT-X အားျဖည့္အခ်ိဳရည္မ်ား ေပးေဝခဲ့ၾကသည္။

 ၿပိဳင္ပြဲအၿပီး ဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ရာ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ေအာက္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမ ေစာအယ္ခူ၊ ဒုတိယ အစိုင္း၊ တတိယ ဟန္ထြန္းဦး၊ စတုတၳ စည္သူ၊ အသက္ (၂၅-၃၅)ႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမ ေက်ာ္ေက်ာ္၊ ဒုတိယ ေက်ာ္မင္းထြန္း၊ တတိယ ေဇာ္ႀကီး၊ စတုတၳ Mr.Will Grivesom၊ ပဥၥမ ရဲျမင့္ထြန္း၊ အသက္ (၃၅-၄၅)ႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမ ေနမ်ိဳးေအာင္၊ ဒုတိယ သက္လြင္ဦး၊ တတိယ မင္းေဇာ္ဦး၊ အသက္ (၄၅-၆၀)ႏွစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမ ခင္ေမာင္ခ်ိဳ၊ ဒုတိယ ကို္စို္င္း၊ တတိယ ကိုမင္းၾကည္၊ စတုတၳ ကိုမ်ိဳးႏွင့္ ပဥၥမ Mr.STEVE ၊ အသက္ (၆၀)ႏွစ္အထက္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမ ဦးရဲၾကည္၊ ဒုတိယ လွေရႊ၊ တတိယ ဦးထြန္းႏိုင္၊ စတုတၳ ဦးၾကည္ဝင္းတို႔ႏွင့္ က်န္ဆုရရွိသူမ်ားအား ပထမဆုေငြက်ပ္ တစ္သိန္းခြဲ၊ ဒုတိယဆုေငြက်ပ္ တစ္သိန္း၊ တတိယဆု ေငြက်ပ္ ခုနစ္ေသာင္း၊ စတုတၳဆု ေငြက်ပ္ ငါးေသာင္း၊ ပဥၥမဆု ေငြက်ပ္ သံုးေသာင္း၊ ဆ႒မမွ ဒႆမအထိ ေငြက်ပ္ တစ္ေသာင္းစီအား ဦးေအာင္ဝင္းထြန္း(ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္ဘီးအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒)၊ ဦးစိုးလြင္ဦး (MBA ဥကၠ႒)၊ ဦးဖိုးစြံ၊ ဦးမ်ိဳးသန္းႏွင့္ ပံံ့ပိုးသူ အလွဴရွင္ SPORT-X အခ်ိဳရည္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အသီးသီး ဆုမ်ား ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ၾကသည္။