၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၈ ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕အေျခစိုက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ရံုးမွ ႀကီးမွဴး၍ တတိယအႀကိမ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေယာဂေန႔အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို ဇြန္လ ၁၈ ရက္ နံနက္ ၆ နာရီက မႏၲေလး ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၃၅ လမ္းရွိ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားအသင္းကြင္းတြင္ က်င္းပရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းေက်ာ္ေဇာႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရံုးစိုက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ Mr.Nandan Singh Bhaisora ႏွင့္ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ရံုးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာန တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး ေဒါက္တာဝင္းႏိုင္၊ တကၠသိုလ္မ်ားမွ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္မ်ား၊ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရံုးစိုက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ Mr.Nandan Singh Bhaisora က အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေယာဂေန႔ျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ ေယာဂပညာရွင္ ဦးလွညြန္႔ႏွင့္အဖြဲ႔က ေယာဂက်င့္စဥ္မ်ား လက္ေတြ႔သရုပ္ျပ ကာ တကၠသိုလ္ႏွင့္အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ၊ ေယာဂက်င့္စဥ္လႈပ္ရွားသူမ်ားက စုေပါင္းေလ့က်င့္ၾကသည္။ ဆက္လက္၍ ေယာဂက်င့္စဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသူမ်ား၊ ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသူမ်ားအား တိုင္းေဒသႀကီး တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ေပးအပ္ၾကသည္။

 ေယာဂသည္ ေရွးေဟာင္း အိႏၵိယေရွးထံုးစဥ္လာ၏ တန္ဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ လက္ေဆာင္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ကုိယ့္ႏွင့္စိတ္၊ အေတြးႏွင့္အလုပ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ႏွင့္ ၿပီးျပည့္စံုမႈတို႔ကို တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္းျဖစ္မႈမ်ား၊ လူသားႏွင့္သဘာဝတရား၏ သဟဇာျဖစ္မႈ၊ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ က်န္းမာေရးႏွင့္ သုခအဝဝ ျပည့္စံုမႈတို႔ကို ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ထားသည့္ က်င့္စဥ္ျဖစ္သည္။ အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ (၆၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ တစ္ကမၻာလံုးေယာဂေန႔ သတ္မွတ္က်င္းပသင့္ေၾကာင္း တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သျဖင့္ ဒီဇင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၉၃ ႏိုင္ငံအနက္ ေထာက္ခံမဲ ၁၇၇ မဲျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ဇြန္ ၂၁ ရက္ကို ေယာဂေန႔ သတ္မွတ္ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ေယာဂသည္ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ က်န္းမာေရးႏွင့္ သုခအဝဝျပည့္စံုမႈကို ေပးအပ္ႏိုင္သျဖင့္ ကမၻာ့လူသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ေယာဂက်င့္စဥ္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရွိေစၿပီး ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းထားသျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ သရုပ္ျပပြဲမ်ား ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င္းပၾကသည္။