၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္

 Nylon TVS Company ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အေရာင္းျပခန္းသစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာလ ၇ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက ၈၄လမ္း၊ ၃၅ လမ္းႏွင့္ ၃၆ လမ္းၾကားရွိ အဆိုပါ TVS ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အေရာင္းျပခန္းတြင္ က်င္းပရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းေက်ာ္ေဇာ တက္ေရာက္၍ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ Nylon TVS ကုမၸဏီမွ ဦးခင္စိုး၊ Nylon TVS Motor ကုမၸဏီမွ Senior Vice President Mr.Dilip၊ TVS Motor ကုမၸဏီမွ International Business Head Mr.Will တို႔က Nylon TVS ကုမၸဏီျပခန္းအတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္ရႈ အားေပးၾကသည္။

 အဆိုပါ Nylon TVS ကုမၸဏီ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္အေရာင္းျပခန္းမွ အိႏၵိယႏိုင္ငံလုပ္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားျဖစ္ေသာ Apache-160 CC၊ 180CC၊ 200 CC ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ max-125 ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ NEO.XR-110 ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ ROCKZ-125 CC ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ Dazz-110 CC ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ား၊ Wego-110 CC ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိသည္။