ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

မီးေလာင္လွ်င္

အေရးေပၚ   

 

191

ဗဟိုမီးသတ္

ခ်မ္းေအးသာစံ

ေအာင္ေျမသာစံ

မဟာေအာင္ေျမ

ခ်မ္းျမသာစည္

ျပည္ႀကီးတံခြန္

အမရပူရ   

 

60739၊ 60740

60738

60200

76362

21087၊ 62718

54974

70996၊ 70713

မႈခင္းျဖစ္လွ်င္

အေရးေပၚ   

 

199

တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36871 36982 39635
အမွတ္(၁၁) ယာဥ္ထိန္းရဲစခန္း   60231 36986
ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   82169 82179
ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36781
ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36780
မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36782
ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   70683
ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   80347
အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   70588
ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   57905
လူကုန္ကူးမႈႏွိမ္နင္းေရး(အထူး)အဖြဲ႕   73830

တယ္လီဖုန္းလိုင္း ပ်က္လွ်င္

တိုင္ၾကားရန္

 

02 60000

   

02 36136

ံGSM   80733၊ 80711
CDMA 910/7350   30244
CDMA 680/65/47   69607
ျပည္ႀကီးတံခြန္တိုင္ၾကားေရး   80000
ပုသိမ္ႀကီးေအာ္တိုအိတ္ခ်ိန္း   57111၊ 57222
အမရပူရေအာ္တိုအိတ္ခ်ိန္း   70500၊ 70000၊ 70355
ျပည္ႀကီးတံခြန္ေအာ္တိုအိတ္ခ်ိန္း   81999၊ 81888

လွ်ပ္စစ္မီးပ်က္လွ်င္

တုိင္ၾကားေရး (တိုင္း)   

 

65666၊ 75666

တုိင္ၾကားေရး (ခရိုင္)

မီးပ်က္လွ်င္ (စံုစမ္းရန္)

ခ်မ္းေအးသာစံ

ေအာင္ေျမသာစံ

မဟာေအာင္ေျမ

ပည္ႀကီးတံခြန္

ခ်မ္းျမသာစည္

အမရပူရ   

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္    

 

73666

39330

39166

39163

39168

5153500

81832

70563

57304

 

 

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

လူမႈေရးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား

အဆင့္ျမင့္ပညာ

 

အေရအတြက္

တကၠသိုလ္             ၂၅     
ကာလိပ္          
   ၄
သိပၸံေက်ာင္း      
   ၃

အေျခခံပညာ

 

အေရအတြက္

အထက             ၁၉၉     
အလက              ၈၅
အမက        ၂၅၇၉
အထက(ခြဲ)        ၁၇၅
အလက(ခြဲ)        ၄၉၁
အမက(ခြဲ)    ၉၆
အမက(တြဲ)    ၁
မူလြန္    ၅၀၂
ဆရာ း ေက်ာင္းသား (အထက္တန္း)   ၁ း ၂၅
ဆရာ း ေက်ာင္းသား (အလယ္တန္း)   ၁ း ၃၄
ဆရာ း ေက်ာင္းသား (မူလတန္း)   ၁ း ၂၄

ဘုန္းေတာ္ႀကီးပညာသင္ေက်ာင္း

 

အေရအတြက္

မူလတန္းေက်ာင္း              ၂၅၄     
အလယ္တန္းေက်ာင္း         ၇၀
အထက္တန္းေက်ာင္း         ၂
ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား         ၁၀၀

က်န္းမာေရးက႑

 

အေရအတြက္

ေဆးရံု   ၉၈    
ေဒသႏၱရဌာန
   ၈
ေဒသႏၱရဌာနခြဲ
  ၁၀
ေက်ာင္းက်န္းမာေရးဌာန
 
မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရးဌာန
  ၂၆
ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန   ၁၁၅
ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ   ၇၃၂
တိုင္းရင္းေဆးကုဌာန   ၁၉
အနာႀကီး၊ ငွက္ဖ်ား၊ ကာလသား တုိက္ဖ်က္ေရးဌာန   ၃၂
တီဘီေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးဌာန  
ပုဂၢလိကေဆးရံု   ၄၀
ပုဂၢလိကေဆးခန္း   ၇၆
GP ေဆးခန္း   ၉၂၉

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ

 

အေရအတြက္

ဆရာ၀န္ႏွင့္ လူဦးေရအခ်ိဳး   ၁ း ၅၈၈၈
သူနာျပဳႏွင့္ လူဦးေရးအခ်ိဳး
  ၁ း ၃၀၀၂
ကုတင္ႏွင့္လူဦးေရအခ်ိဳး
  ၁ း ၁၀၁၃

လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား

 

အေရအတြက္

(၆/၈၈)မွတ္ပံုတင္အသင္း   ၄၁ သင္း
(၃၁/၂၀၁၄) မွတ္ပံုတင္အသင္း
  ၄ သင္း
မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရး
  ၂၃၉၄၉၆၆ ဦး
အမ်ိဳးသမီးေရးရာ
  ၈၆၃၇၇၃ ဦး
ၾကက္ေျခနီ
  ၁၀၈၆၉ ဦး
INGO
  ၁၃ သင္း

သာသနာေရး

 

အေရအတြက္

တန္ခိုးႀကီးဘုရားေစတီေပါင္း   ၁၁၃
ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း
  ၉၆၄၇
ရဟန္း
  ၅၂၇၄၇
သာမေဏ
  ၄၇၂၁၇
သီလရွင္ေက်ာင္း
  ၄၆၇
သီလရွင္
  ၈၁၇၄

ဘာသာေရး

 

အေရအတြက္

ခရစ္ယာန္ဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္း (ခ်ာ့ခ်္)   ၁၃၃
အစၥလာမ္၀တ္ျပဳေက်ာင္း (ဗလီ)
  ၂၃၄
ဟိႏၵဴဘုရားရွစ္ခိုးေက်ာင္း
  ၉၀
တရုတ္ဘုရားေက်ာင္း
  ၃၅

ပံုႏွိပ္လုပ္ငန္းႏွင့္မီဒီယာလုပ္ငန္းမ်ား

 

အေရအတြက္

ပံုႏွိပ္စက္   ၃၄၀
ကြန္ပ်ဴတာ
  ၆၁၇
မိတၳဴ
  ၆၁၃
ေတးသံသြင္း
  ၁၀
ဗီြဒီယို
  ၁၄၇၂