ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

မီးေလာင္လွ်င္

အေရးေပၚ   

 

191

ဗဟိုမီးသတ္

ခ်မ္းေအးသာစံ

ေအာင္ေျမသာစံ

မဟာေအာင္ေျမ

ခ်မ္းျမသာစည္

ျပည္ႀကီးတံခြန္

အမရပူရ   

 

60739၊ 60740

60738

60200

76362

21087၊ 62718

54974

70996၊ 70713

မႈခင္းျဖစ္လွ်င္

အေရးေပၚ   

 

199

တုိင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36871 36982 39635
အမွတ္(၁၁) ယာဥ္ထိန္းရဲစခန္း   60231 36986
ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   82169 82179
ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36781
ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36780
မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   36782
ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   70683
ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   80347
အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   70588
ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွဴးရံုး   57905
လူကုန္ကူးမႈႏွိမ္နင္းေရး(အထူး)အဖြဲ႕   73830

တယ္လီဖုန္းလိုင္း ပ်က္လွ်င္

တိုင္ၾကားရန္

 

02 60000

   

02 36136

ံGSM   80733၊ 80711
CDMA 910/7350   30244
CDMA 680/65/47   69607
ျပည္ႀကီးတံခြန္တိုင္ၾကားေရး   80000
ပုသိမ္ႀကီးေအာ္တိုအိတ္ခ်ိန္း   57111၊ 57222
အမရပူရေအာ္တိုအိတ္ခ်ိန္း   70500၊ 70000၊ 70355
ျပည္ႀကီးတံခြန္ေအာ္တိုအိတ္ခ်ိန္း   81999၊ 81888

လွ်ပ္စစ္မီးပ်က္လွ်င္

တုိင္ၾကားေရး (တိုင္း)   

 

65666၊ 75666

တုိင္ၾကားေရး (ခရိုင္)

မီးပ်က္လွ်င္ (စံုစမ္းရန္)

ခ်မ္းေအးသာစံ

ေအာင္ေျမသာစံ

မဟာေအာင္ေျမ

ပည္ႀကီးတံခြန္

ခ်မ္းျမသာစည္

အမရပူရ   

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္    

 

73666

39330

39166

39163, 09 91048726

39168

5153500

81832

70563

57304

 

 

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

မႏၱေလးတိုင္းကို ျမန္မာမင္းမ်ား လက္ထက္က တမၸဒီပတုိင္းဟု ေခၚခဲ့ၾကသည္။ တုိင္းခ်စ္၊ ျပည္ခ်စ္၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္တို႔ ထြန္းေပါက္ဖြားရာေဒသဟု ပညာရွင္မ်ားက သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤတိုင္းေဒသအတြင္းရွိ အမရပူရေတာင္ပိုင္း ေတာင္သမန္၊ ေရႊစာရံ၊ ပုပၸါး စသည့္ ေဒသတစ္၀ိုက္တြင္ ေက်ာက္ေခတ္ကာလမွစ၍ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ အေျခခံ အညာသားယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ ထူေတာင္ခဲ့ျခင္း (ထိုေဒသမ်ားတြင္ ေက်ာက္ေခတ္ဦးပိုင္း လူသားမ်ား အသံုးျပဳခဲ့သည့္ အသံုးအေဆာင္မ်ား၊ ေက်ာက္လက္နက္မ်ား တစ္ပံုတစ္ပင္ ေတြ႔ရွိခဲ့ရ။ ထိုအသံုးျပဳခဲ့ေသာ ေခတ္ကာလကို “အညာသားယဥ္ေက်းမႈ” (Anyarthian Culture)ဟု ေခၚတြင္ခဲ့ၾကသည္)၊ သေရေခတၱရာ၊ ဟန္လင္း၊ ဗိႆ   ႏိုးၿမိဳ႕ေဟာင္းႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ မိုင္းေမာ၊ ၀တီး စသည့္ ပ်ဴေရွးေဟာင္းၿမိဳ႕မ်ား တည္ရွိျခင္း၊ တေကာင္း(ဘီစီ-၂)၊ ပုဂံ(ေအဒီ- ၈၄၉)၊ အမရပူရ(ေအဒီ- ၁၁၄၄)၊ ပင္းယ(ေအဒီ-၁၃၁၂)၊ အင္း၀(ေအဒီ-၁၃၆၄)၊ ေညာင္ရမ္း(ေအဒီ-၁၅၉၇)၊ ရတနာပံု(ေအဒီ-၁၈၅၉) စေသာ ျမန္မာမင္းေနျပည္ေတာ္မ်ား စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း၊ (ေအဒီ-၁၀၄၄) ပုဂံအေနာ္ရထာမင္းလက္ထက္တြင္ ပထမျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ထူေထာင္ခဲ့ျခင္း၊ လယ္ကြင္း(၁၁)ခရိုင္ (ေနာင္(၉)ခရိုင္)တြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးမႈ ထြန္းကားခဲ့ျခင္း၊ (ေအဒီ-၁၁၁၂)မွ စ၍ ျမန္မာစာအေရးအသား ေပၚေပါက္ခဲ့ျခင္း၊ ပင္းၿမိဳ႕(၄၃)ၿမိဳ႕ ထူေထာင္၍ ကာကြယ္ေရး တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။