တိုင္းေဒသႀကီး

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ရံုး

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ ၃၆၉၂၃

၆၄ လမ္း၊ ၂၄ x ၂၅ ၾကား၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္။

 

 

User Rating: 0 / 5

Star inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactiveStar inactive

တိုင္းေဒသႀကီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ ၃၆၉၁၆

၆၄ လမ္း၊ ၂၄ x ၂၅ ၾကား၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္။