User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ရံုး

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ ၃၆၉၂၃

၆၄ လမ္း၊ ၂၄ x ၂၅ ၾကား၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္။